Välkommen till Sankt Ibbs GK – golfklubben mitt i Öresund! +46 (0) 418 72363 | golf@stibb.se
Demo

Årsmöte med e-poströstning

Kallelse årsmöte – har gått ut via mail från ett annat mailkonto så har du inte sett mailet kolla i skräpposten. I kallelsen och även på hemsidan under Styrelse finns bilagorna:

  • Föredragningslista för årsmötet
  • Årsredovisning med revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan för 2021
  • Valberednings förslag till val av styrelse och revisorer

Mötet genomförs genom e-poströstning och röstberättigade är betalande medlemmar.

Kontaktuppgifter

S:t Ibbs Golfklubb
Marielundsvägen 48
260 13 Sankt Ibb
+46 (0) 418 72363
golf@stibb.se