Välkommen till Sankt Ibbs GK – golfklubben mitt i Öresund! +46 (0) 418 72363 | golf@stibb.se
Demo

Klubbaftnar 2014

Sophie Elkan och Selma Lagerlöf. Det ständiga samtalet.

Torsdag 26 juni 19.00

Eva Helen ulvros, professor i historia vid Lunds

Universitet, har skrivit flera böcker i kvinnohistoria. Boken ”Sophie Elkan. Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf” nominerades till Augustpriset 2001.

Grupphandlingar och individuellt ansvar.

Torsdag 10 juli 19.00

Björn Petersson, docent i praktisk filosofi vid Lunds Universitet och prefekt vid Filosofiska institutionen.

Selma Lagerlöf och la douce France – ett sökande efter Selma i Frankrike av en som farit vill.

Torsdag 24 juli 19.00

Lena Carlsson läser sin essä.

Yoga, en 2000 år gammal indisk filosofi.

Torsdag 31 juli 19.00

En föreläsning om Yoga av Lena Sjöberg.

Ven och världsrymden.

Torsdag 7 augusti 19.00

Om Tycho Brahes uppblossande stjärna, kikaren och teleskopet. Om exploderande stjärnor, om livet på jorden och litet om universums hastande utvidgning. Lennart Hultqvist, fil.dr. i astronomi.

Alice Lyttkens samtidsromaner.

Torsdag 21 augusti 19.00

Gunnel Becker, fil.lic. och mångårig sekreterare i Selma Lagerlöfsällskapet.

Kontaktuppgifter

S:t Ibbs Golfklubb
Marielundsvägen 48
260 13 Sankt Ibb
+46 (0) 418 72363
golf@stibb.se

En webb av V. Silfverhjelm Hultqvist