Välkommen till Sankt Ibbs GK – golfklubben mitt i Öresund! +46 (0) 418 72363 | golf@stibb.se
Demo

Styrelse

Namn             Funktion & ansvar      Mail
Kerstin Mouchard Ordförande        kerstin.mouchard@gmail.com

Ulf Öhrvik       Sekreterare
         myndigheter       ulf.ohrvik@gmail.com

Stina Ahlenius  Ekonomi         stina.i.ahlenius@gmail.com

Anders Olsson    Ledamot
         PGA tränare         anders.vengolf@gmail.com
Cecilia     Ledamot
Kinnerfelt    juniorkommittén     ckinnerfelt@gmail.com

Johan Häggström  Ledamot
         verksamhetsplan,
         medlemsundersökningar  johan.haggstrom@getinge.com

Ulf Norrstam     Ledamot
         regler, utbildning, 
         HCP, tävling
         Affärsutveckling        ulf.norrstam@gmail.com

Lena Anvret      Ledamot            
         IT, information,
         kommunikation           lena.anvret@gmail.com

Verksamhetsplan 2020

Kontaktuppgifter

S:t Ibbs Golfklubb
Marielundsvägen 48
260 13 Sankt Ibb
+46 (0) 418 72363
golf@stibb.se