Välkommen till Sankt Ibbs GK – golfklubben mitt i Öresund! +46 (0) 418 72363 | golf@stibb.se
Demo

Vintergreener

Det är inte tillåtet att spela på greenerna vid frost eller snö. Vinterflaggor (oranga käppar) finns några meter ut från ordinarie green. Är bollen en klubblängd från vinterflaggan adderas ett slag till tidigare slag. Ordinarie green är MUA.

Kontaktuppgifter

S:t Ibbs Golfklubb
Marielundsvägen 48
260 13 Sankt Ibb
+46 (0) 418 72363
golf@stibb.se