top of page
Anchor 1

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR SANKT IBB´S GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel.
Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på fönstret vid ingång till shop och på hemsidan (www.stibb.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel,
se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL
(om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)
1. Banans gräns utgörs där vita pinnar saknas, av staket på hål 7/8/9(16/17/18).

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
1. Träd med stödpinnar är oflyttbara tillverkade föremål.
2. Vägen som korsar utslagsplatserna på hål 1/10 är att betrakta som belagd väg.
3. Vägen mellan tee på hål 3/12 och green på hål 4/13 är att betrakta som belagd väg.
4. Är bollen påspelfältet får spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är: Inom två ̊klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

b) Organiska föremål 1. Staket och skyddsnät som inte är banans gräns är att betrakta som en organisk del av banan. Fri lättnad medges ej.

3. Green (Regel 13) Begränsningar av när en boll måste spelas om efter slag från green.
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (Regel 15)
1. Avståndsmarkeringar i form av gulsvart 150-meterspinne samt grönvita tee-markeringar är flyttbara tillverkade föremål.

FÖRFARANDE VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET
Avbryt spelet omedelbart: En lång signal med siren.
Avbryt spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger. Hålet får spelas klart.
Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

TÄVLINGSVILLKOR
Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

ÖVNING
På Herrgolfen och Tjejligan är det tillåtet att övningsspela på banan före tävling. Beslutade av Sankt Ibb GK:s styrelse 2021-02-07

VINTERGREENER
vinterspel sliter ganska mycket på banan, framförallt på greenerna. För att spara greenerna så att de på våren snabbt kommer upp i god kvalitet har styrelsen beslutat att inte tillåta spel på de ordinarie greenerna vid frost eller snö. I stället har Magnus satt upp vinterflaggor (käppar) några meter innan ordinarie green avsedda att användas vid snö eller frost på ordinarie green. När bollen når inom en klubblängd från vinterflaggan adderas ett slag till tidigare slag som då blir hålets score. Ordinarie green betraktas då som MUA, mark under arbete, och då gäller fri dropp närmsta vägen ut från greenen.

bottom of page