STYRELSE:

ORDFÖRANDE
Kerstin Mouchard,
verksamhetsplan, medlemsenkät
kerstin.mouchard@gmail.com


SEKRETERARE
Ulf Öhrvik,
myndigheter
ulf.ohrvik@gmail.com


EKONOMI
Stina Ahlenius
stina.i.ahlenius@gmail.com


LEDAMÖTER
Anders Olsson,

PGA Tränare
anders.vengolf@gmail.com


Ulf Norrstam,
Regler, utbildning, HCP, affärsutveckling
ulf.norrstam@gmail.com


Cecilia Kinnerfeldt,
Ordförande för juniorkommitén
ckinnerfelt@gmail.com


Lena Anvret,
Kommunikation, IT, information
lena.anvret@gmail.com


Andreas Johansson,
IT, information, hemsida
andreas.pa.johansson@gmail.com

 

KOMMITTÉER:

TÄVLINGSKOMMITTÉERNAS ORDFÖRANDE
Lars-Åke Sterneryd


HANDICAPKOMMITTÉ
Anders Olsson
anders.vengolf@gmail.com


Ulf Norrstam
ulf.norrstam@gmail.com


ORDFÖRANDE JUNIORKOMMITTÉ
Cecilia Kinnerfeldt

ckinnerfelt@gmail.com


TRIVSEL & FESTKOMMITTÉ
Helle Ahlenius
Karin Alm
Lotta Thulin
Maria Rantzow


BANSKÖTSEL
Alex Alm
Ulf Öhrvik
Johan Häggström